How to write to prisoners

 

To write for the first time

Tell the prisoner who you are and if it is relevant were you are organized. Some people think it is better if you are open about your activism and ideology and this will also give the prisoner a chance to choose if they want to keep the contact. Explain from where you have heard about their case. The first letter can be a short one, maybe a postcard. Once you get to know each other the more you have to write about. To be a prisoner and read that you think they have done something good and have your support means a lot. Use you common sense and do not write something that could get the prisoner in some kind of problem, always assume that your letter will get read by the prosecutor, the police or the prison staff. They are doing time for our common beliefs, then we need to be there for them and therefor it is important to inform them on whats going on the outside. tell them about actions, send magazines/zines, discuss ideas etc.

And at last remember that sending letters to our comrades is vital for our common struggle!

 

Att skriva för första gången

Berätta vem du är och, om det är relevant, var du är organiserad. Vissa människor tycker att det är bäst om du är öppen med din aktivism och ideologi, och då ge fången en chans att välja om hen vill hålla kontakten. Förklara var du har hört talas om dem och deras fall. Det första brevet kan vara ganska kort, ett postkort räcker. När ni lär känna varandra kommer ni såklart ha mer att prata om. Skriver du till en fånge som motsatt sig domen kan det hjälpa att visa att du stöttar hen i detta. Att som fånge veta att det finns folk som tror på ens berättelse kan betyda mycket och ge styrka att orka fortsätta kämpa. Använd ditt sunda förnuft och skriv ingenting som kan ge fången, eller någon annan, problem. Utgå ifrån att ditt brev kommer läsas av åklagare och kriminalvården. De sitter inne för oss; vi finns här ute för dem För fångar som kommer från vår rörelse är det viktigt att fortsätta involvera dem i den pågående kampen. Berätta om aktioner, skicka tidningar, diskutera idéer med dem. Hör dig dock för innan du skickar för mycket information; vissa fångar kan vilja ligga lågt när de kommer ut.

Och kom ihåg att skicka brev, stöd och support till våra kamrater är en nödvändighet i vår gemensamma kamp!


SWEDEN

----

 

OUTSIDE OF SWEDEN

ABC Brighton has a updated list of prisoners all over the world http://www.brightonabc.org.uk/prisoners.html