Today is the International Antifa Prisoner Day and we from Fånggruppen wants to make you aware that today is 7 antifascists in prison and nearly 20 antifascists are being prosecuted for their protests against the nowadays disused Svenskarnas Parti last year.

Many of the sentences handed out in recent years against the antifascists have been hard. Many of them have received harsher punishment because the Swedish Security Service has been called in as an expert witness during certain trials or as part of the prosecution in certain trials. This has led many received unusually harsh punishment for even though they were young and never punished before they have been classified as gang members.

We in the prison group has together with these 9 prisoners wrote a text about the importance of prison solidarity.
(Swedish version below the English)

 

The importance of prison solidarity

To be in jail or prison as a suspect or convicted is never a pleasant experience. In Swedish jails you are in total isolation 24/7 and in prison (if you are not in a class 3 prison which is a low security prison) you are locked up in your cell at least 12 hours a day. That means that you have a lot of time to think. Its easy to believe that you are being forgotten and especially if you do time for a political motivated "crime" and you never hear from your comrades. Friends and family will hopefully always be there but support from you comrades are important so you wont feel bitter and start to doubt your cause. Swedish prisons are not by a international standard especially harsh but the isolation from the outside world is there regardless of in which country you are serving your time. In Sweden antifascists have been targeted extra hard by the Swedish department of correctional. Visits and telephone has been denied or cancelled. The prison administration has even made it hard for us to see our kids and in periods made it all together impossible. We have been split into different prisons and been placed far away from our family's. Its not unusual that department of correctional puts people with gang affiliation in the same prison unit but antifascist has been denied this.

When the repression against antifascist is a immense in Sweden as it is now it is important to feel that you're not alone and that you are part of something bigger. Prison support can not just be about raising money but we most show that we are the for our comrades when they need it the most. A letter or a card from a comrade that you haven't heard from for a while or from Salomone you maybe don't even know can often be worth more than money. Of course the financial part is very important. If rent can be paid so you have someone to live when you get out, travel expenses paid to your family that comes to visits or help with buying a Christmas present to your kid or your partner is also something that makes you feel you are being supported.

We have to start taking care of each other better. We need to ask ourselves what we mean with the word "comrade". We are few but that means we have to back each other even more. We cant afford that comrades in prison lose hope or get disillusioned. If we don't have the love/time/money to back up comrades in prison do we then have the heart to stand side by side in the streets?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vikten av fångsolidaritet

Att sitta häktad eller i fängelse, misstänkte eller dömd för ett brott är aldrig en trevlig upplevelse. I häktet är du ofta isolerad 24/7 och i fängelse (om du inte sitter på en klass 3 anstalt) är du inlåst 12 timmar om dygnet. Det betyder att du har mycket tid för sig själv och mycket tid att tänka. Det är lätt att känna sig bortglömd, speciellt om du har begått ett politiskt motiverat brott och du inte hör ifrån kamrater i rörelsen. Vänner och familj kommer förhoppningsvis alltid finnas där men stöd från rörelsen är viktig för att du inte ska känna dig bitter och tvivla på din sak.

Svenska fängelser är med internationella mått inte speciellt hårda men isoleringen från omvärlden finns där oavsett i vilket land du sitter. I Sverige har antifascister ofta isolerats extra hårt, besök- och telefontillstånd har dragits in eller nekats. Kriminalvården har till och med försvårat för oss att träffa våra barn, vi har splittrats upp på olika anstalter runt om i Sverige och fått placering långt bort ifrån där vi har vår familj och vänner. Det är inte helt ovanligt att Kriminalvården sätter folk med samma gängtillhörighet på samma avdelningar men när antifascister har inställt sig på samma anstalt som en kamrat har det flyttats direkt. När situationen ser ut som den gör just nu i Sverige är det viktigt att vi känner att vi har stöd, att vi känner att vi inte är ensamma och att vi även på insidan fortfarande är del av något större. Fångkamp får inte begränsas till att enbart samla in pengar utan vi måste visa att vi finns där för våra kamrater. Ett brev eller kort från en kamrat som du inte hört från på länge eller kanske inte alls känner kan många gånger betyda mer än pengar. Såklart är den ekonomiska biten viktig. Om du får din hyra betald så att du har ett hem att komma ut till, reseersätting till din familj som kommer på besök eller hjälp att handla en julklapp till dina barn eller partner (i Sverige är det komplicerat att få tillstånd att skicka ut pengar) är även sådant som gör att du känner uppbackning.

Vi måste börja ta hand om varandra. Vi måste börja fundera kring vad vi menar med ordet ”kamrat”. Vi är få men då betyder det att vi måste ställa upp för varandra desto mer. Vi har inte råd att kamrater på anstalterna ska tappa hoppet och bli desillusionerade. Om vi inte har kärlek/tid/pengar att backa upp våra vänner och kamrater i fängelset har vi då hjärta att ta fighten på gatan sida vid sida?